افتتاحیه  INCIT

افتتاحیه مرکز توسعه بین المللی‌سازی کسب‌وکارهای فناورانه در شرق کشور با هدف بین‌المللی‌سازی کسب‌و کارهای دانش بنیان و نوآور با محور صادرات می‌باشد، با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همکاری شرکت ایتا با نام تجاری Consultancy IITA کارگزاران رسمی معاونت و شتابدهنده کسب و کار فردوسی در شرق کشور تشکیل شده است.

INCIT با بهره گیری از شبکه مشاوران و شرکای راهبردی خود در گستره وسیعی از نقشه جهان به منظور توسعه گام به گام کسب و کارها در فضای بین‌المللی و رسیدن به بلوغ صادراتی و توسعه پایدار و بر اساس شیوه نوین شتابدهی صادرات، برنامه ‌ریزی شده است و خدمات خود را در همین راستا به کسب و کارها ارایه می‌دهد.